Gimnazjum i Szkoły Podstawowej

im.Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Krupem

Zespół Nr 5

Życzenia Wielkanocne

an image

Wyróżnienie w „Inspiracjach Filmoteką Szkolną”

Andrzej Daniluk i Adrian Kostrzanowski wyróżnieni na XII Powiatowym Konkursie Filmowym „Inspiracje Filmoteką Szkolną” Dnia 11 kwietnia 2014r. w sali widowiskowej Krasnostawskiego Domu Kultury odbył się finał XII Powiatowego Konkursu Filmowego „Inspiracje Filmoteką Szkolną”. Wzięli w nim udział również nasi uczniowie z klasy I gimnazjum: Andrzej Daniluk, Adrian Kostrzanowski i Sebastian Tomaszewski. Uczniowie w bieżącym roku szkolnym uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych z edukacji filmowo- medialnej, które realizowane są w naszej szkole w ramach projektu „Mam możliwości- chcę mieć szansę”. Prowadzi je nauczycielka języka polskiego p. Dorota Bielesza. W ramach tych zajęć uczniowie przygotowali się do konkursu filmowego oraz wykonali plakaty do wybranych przez siebie filmów. Były to: „Wesele” w reż. Andrzeja Wajdy, „Cześć Tereska” w reż. Roberta Glińskiego oraz „Historia kina w Popielawach” Jana Jakuba Kolskiego. Gratulujemy naszym uczniom: Andrzejowi Danilukowi oraz Adrianowi Kostrzanowskiemu wyróżnienia w kategorii plakat filmowy w XII Powiatowym Konkursie Filmowym i życzymy dalszych sukcesów.
an image Czytaj 

Na początku było... jajko, czyli o wielkanocnej tradycji robienia pisanek

Najstarsze pisanki pochodzą z terenów sumeryjskiej Mezopotamii. Zwyczaj malowania jajek znany był w czasach cesarstwa rzymskiego, wspominają o nim Owidiusz, Pliniusz Młodszy i Juwenalis. Na ziemiach polskich najstarsze pisanki, pochodzące z końca X wieku, odnaleziono podczas wykopalisk archeologicznych w pozostałościach grodu na opolskiej wyspie Ostrówek. Wzór rysowano na nich roztopionym woskiem, a następnie wkładano je do barwnika – łupin cebuli lub ochry, które nadawały im brunatnoczerwoną barwę. W procesie chrystianizacji pisankę włączono do elementów symboliki wielkanocnej. Obecnie pisanki wykonuje się przed Wielkanocą. Mają symbolizować rodzącą się do życia przyrodę, a w chrześcijaństwie dodatkowo nadzieję wynikającą z wiary w zmartwychwstanie Chrystusa. Jak do wielu wydarzeń i rzeczy, również do pisanek wielkanocnych jest przytaczana legenda. Głosi oni, że Święta Magdalena, podążając do grobu Jezusa Chrystusa w Niedzielę Zmartwychwstania, nosiła ze sobą dużo jajek na posiłek dla Apostołów. Po spotkaniu zmartwychwstałego Pana, spostrzegła, że jajka które niosła, z radości zmieniły swój kolor na czerwony i do dnia dzisiejszego na pamiątkę tego wydarzenia ludzie malują je na Święta Wielkanocne. W zależności od techniki zdobienia, świąteczne jajka mają różne nazwy: Drapanki powstają przez drapanie ostrym narzędziem zewnętrznej barwionej powłoki jajka, technika spotykana głównie w Polsce i Austrii Kraszanki (zwane też malowankami lub byczkami) powstają przez gotowanie jajka w wywarze barwnym, dawniej uzyskiwanym wyłącznie ze składników naturalnych. Używano roślin, które pozwalały na uzyskanie różnych kolorów: brązowy (rudy): łupiny cebuli czarny: kora dębu, olchy lub łupiny orzecha włoskiego żółtozłocisty: kora młodej jabłoni lub kwiat nagietka fioletowy: płatki kwiatu ciemnej malwy zielony: pędy młodego żyta lub listki barwinka różowy: sok z buraka Pisanki mają różnobarwne desenie. Powstają przez rysowanie (dawniej: pisanie) na skorupce gorącym roztopionym woskiem, a następnie zanurzenie jajka w barwniku. Jako narzędzi do pisania używano szpilek, igieł, kozików, szydeł, słomek i drewienek Oklejanki (naklejanki) są przyozdobione sitowiem, płatkami bzu, skrawkami kolorowego, błyszczącego papieru, tkaniny, również nicią lub włóczką wełnianą itp. Nalepianki – popularne zwłaszcza w dawnym województwie krakowskim i w okolicach Łowicza. Powstaje przez ozdabianie skorupki jajka różnobarwnymi wycinankami z papieru. Ażurki - pisanki ażurowe – są wykonywane z wydmuszek jaj kurzych, kaczych, gęsich i strusich. Technika polega na nawiercaniu w skorupce otworów przy pomocy wiertarki i malutkiego wiertła, miniszlifierki, piaskarki, turbiny dentystycznej, frezarki CNC. Wydmuszka z nawierconymi wzorami jest malowana najczęściej farbą akrylową. Znane są jeszcze rysowanki i skrobanki. Uczniowie naszej szkoły kultywując tradycje przed Świętami Wielkanocnymi przygotowali wspaniałe kraszanki, pisanki, oklejanki...... WESOŁYCH ŚWIĄT!
an image Czytaj 

KONKURS -10 rocznica wejścia Polski do Unii Europejskiej

W 2014 roku przypada 10 rocznica wejścia Polski do Unii Europejskiej. Z tej okazji Departament Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie przygotował akcję informacyjną dla szkół gimnazjalnych. Jej celem było dotarcie do wszystkich gimnazjów na Lubelszczyźnie i zapoznanie uczniów z efektami wykorzystania środków unijnych, które mogliśmy zaobserwować na przestrzeni 10 lat od akcesji Polski do UE. W ramach wydarzenia powstał krótki film animowany, który miał przybliżyć młodzieży tematykę funduszy europejskich. Animacja w prosty, przestępny i jednocześnie zabawny sposób przekazała podstawowe informacje o Zintegrowanym Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego oraz Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego. Tylko z tych dwóch unijnych programów, od 2006 do 2013 roku, do naszego regionu trafiło blisko 6 miliardów euro. Film miał również pokazać gimnazjalistom jak wiele pozytywnych zmian zaszło w ich najbliższym otoczeniu dzięki tym środkom. Uczniowie naszej szkoły z chęcią i zaangażowaniem przystąpili do konkursu, który został przygotowany i przeprowadzony przez nauczycielki historii: p.Grażynę Zahor oraz p.Izabelę Józefowską dotyczącego wyżej wymienionej tematyki. Aby uczniowie, którzy zdecydowali się wziąć udział w konkursie, mogli się do niego odpowiednio przygotować, opracowano Skrypt wiedzy o funduszach europejskich i Regionalnym Programie Operacyjnym. W konkursie wzięło udział 19 gimnazjalistów. Pierwsze miejsce zajęła w nim Monika Mazur, drugie miejsce przypadło Patrykowi Mazurowi, natomiast trzecie miejsce zajęła Magdalena Demczuk. Zwycięzcom Gratulujemy! Serdeczne podziękowania składamy Urzędowi Marszałkowskiemu w Lublinie za fantastyczne nagrody - tablet , słuchawki oraz nagrody pocieszenia.
an image Czytaj Galeria

Na rozdaniu nagród „Zacny uczynek”

Dnia 28 marca 2014 roku przedstawiciele Gimnazjum Nr 5 w Krupem uczestniczyli w corocznie organizowanej uroczystości przyznania nagrody Fundacji „Zacny uczynek”. Nagroda "Zacnego uczynku" została ufundowana i przyznana po raz pierwszy w 2005 roku. Jej twórcami byli Roman Żelazny i Piotr Mroczyk.Jest przyznawana za bezinteresowne działania, u podstaw których leży szlachetność, honor, przestrzeganie prawa i godności człowieka. Laureatami tej nagrody byli miedzy innymi: Lech Wałęsa, Janusz Korczyński, Marek Edelman, Krystyna Janda, Andrzej Wajda i wiele innych wybitnych postaci. W tym roku statuetkę „Złotego uczynku” otrzymał Krzysztof Grabczuk - wicemarszałek województwa lubelskiego,działacz samorządowy i społecznik. Młodzież naszej szkoły miała możliwość uczestniczenia w niezwykle ciekawym panelu dyskusyjnym poświęconym problemowi tolerancji, który odbył się tego dnia z udziałem zaproszonych gości: pani poseł Joanny Muchy, pana Krzysztofa Grabczuka, pana Jerzego Stępnia polskiego prawnika, polityka, senatora I i II kadencji, sędziego Trybunału Konstytucyjnego oraz pani Barbary Falandysz. Była to niezwykła lekcja historii i wiedzy o społeczeństwie.
an image Czytaj Galeria

Pani Poseł Joanna Mucha z wizytą w Gimnazjum Nr 5 w Krupem

W piątek 28 marca 2014 r. w Gimnazjum Nr 5 w Krupem odbyło się spotkanie z byłą Minister Sportu Panią Joanną Muchą. W spotkaniu wzięli udział Zastępca Wójta Gminy Krasnystaw Pani Edyta Gajowiak-Powroźnik, Kierownik Referatu Oświaty Pan Tomasz Barczuk, Dyrektor Zespołu Nr 5 Gimnazjum i Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Krupem Pan Henryk Długosz oraz uczniowie i nauczyciele Gimnazjum Nr 5 w Krupem. Celem spotkania było przybliżenie zebranym gościom osoby Pani Poseł, zarówno od strony zawodowej jak i osobistej. Spotkanie rozpoczął Dyrektor Gimnazjum Nr 5 w Krupem Pan Henryk Długosz, który serdecznie powitał Panią Poseł na Sejm RP Joannę Muchę oraz przybyłych gości z Urzędu Gminy Krasnystaw, a także uczniów i nauczycieli. Następnie przekazał głos Pani Poseł Joannie Musze. Była Minister Sportu opowiedziała uczniom o sobie, swoim pochodzeniu, szkole średniej do której uczęszczała i w której zdawała maturę, ukończonych studiach na Uniwersytecie Warszawskim i Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Uczniowie dowiedzieli się również, jak wyglądała kariera zawodowa Pani Poseł oraz jak obecnie wygląda życie Posłanki na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Czytaj więcej ....
an image Czytaj Galeria

Na projekcji filmu „Kamienie na szaniec”

Dnia 21.03.2014r uczniowie klas I- III Gimnazjum Nr 5 w Krupem wraz z opiekunami p. Dorotą Bieleszą i p. Agnieszką Sawicz udali się do Kina Morskie Oko w Krasnymstawie na film pt. „Kamienie na szaniec” w reż. Roberta Glińskiego. Film opowiada o trzech młodych przyjaciołach: Alku, Rudym i Zoście. Byli oni harcerzami, maturzystami warszawskiego liceum, snującymi ambitne plany na przyszłość, które przerwane zostały przez wrzesień 1939 roku. Chłopcy wkroczyli zatem w dorosłość w niezwykle dramatycznych czasach, które postawiły ich przed wyborem – przetrwać za wszelką cenę, czy przyłączyć się do walczących o wolną Ojczyznę, ryzykując wszystko. Bohaterowie wychowani w patriotycznych domach, kształtowani przez harcerskie ideały, postanowili walczyć. Stali się żołnierzami i choć codziennie ocierali się o śmierć, potrafili żyć pełnią życia. Walczyli ofiarnie i z honorem. Odeszli „jak kamienie przez Boga rzucane na szaniec", zostawiając po sobie wielką lekcję przyjaźni, honoru i miłości do Ojczyzny. Są dla nas wszystkich wzorem do naśladowania. Obejrzane dzieło filmowe wywarło na nas ogromne wrażenie. Momentami film nas bawił, często także i wzruszał do łez. Dość drastyczne były sceny katowania Rudego, ale pozwoliło nam to uświadomić sobie, jakie były realia życia w czasie II wojny światowej. Uważamy, że film „Kamienie na szaniec” stanowi wspaniałą lekcję patriotyzmu dla współczesnej młodzieży.
an image Czytaj

I Szkolna Debata nt. Bezpieczeństwa Uczniów w Szkole

W dniu 19 marca 2014 r. w Zespole Nr 5 Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Krupem zorganizowana została szkolna debata na temat bezpieczeństwa uczniów w szkole i poza nią – w domu, na podwórku, drodze publicznej. Wspólna dyskusja wynikała z realizacja jednego z priorytetowych zadań polityki oświatowej państwa, czyli podejmowania działań na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów a jej głównym celem było wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum, wdrożenie ich do dbania o własne zdrowie i bezpieczeństwo. Organizatorem debaty był szkolny koordynator ds. bezpieczeństwa wspólnie z psychologiem szkolnym, uczestniczyli w niej uczniowie, nauczyciele i dyrekcja szkoły. Przedstawiciele uczniów i szkoły podstawowej, i gimnazjum wspólnie z nauczycielami i dyrekcją rozmawiali na temat bezpieczeństwa, ewentualnych zagrożeń. Jednocześnie potwierdzili, że w szkole podejmuje się wiele działań zwiększających ich bezpieczeństwo, a o ewentualnych problemach rozmawia się z wychowawcami, psychologiem czy panem dyrektorem. Na uwagę zasługuje fakt, że uczniowie bardzo chętnie dyskutowali, jak skutecznie przeciwstawić się niebezpiecznym sytuacjom w szkole, w drodze do szkoły czy poza szkołą w wolnym czasie. Uważamy, że debata przyniosła oczekiwane rezultaty i podobne dyskusje na stałe wejdą do kalendarza imprez szkolnych. Dziękujemy dyrektorowi, panu Henrykowi Długoszowi za objęcie patronatem I szkolnej debaty na temat bezpieczeństwa uczniów. Koordynator ds. bezpieczeństwa, Grzegorz Morylowski
an image Czytaj Galeria

Pamięć o tych, co polegli

Dnia 17 marca 2014 roku w Zespole Nr 5 Gimnazjum i Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Krupem został zaprezentowany montaż słowno-muzyczny z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Celem apelu było przypomnienie uczniom sylwetek ludzi, którzy walczyli o wolną Polskę. Aby przybliżyć sylwetki tych żołnierzy, uczniowie klasy trzeciej gimnazjum Natalia Farian i Paulina Budzyńska wykonali prezentację multimedialną wzbogaconą o fotografie bohaterów. Musimy wszyscy pamiętać o tym, że Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych ma być wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji niepodległościowych, za krew przelaną w obronie Ojczyzny. Uroczystość przygotowały pani Izabela Józefowska i pani Renata Długosz.
an image Czytaj Galeria

II miejsce uczennic Dominiki Budzyńskiej i Magdaleny Demczuk z kl II Gimnazjum w konkursie „Las- Skarbiec Natury”-Gratulujemy

Dnia 21 marca 2014r. w II Liceum Ogólnokształcącym w Krasnymstawie odbyła się II edycja Powiatowego Konkursu Przyrodniczego dla Gimnazjalistów pod tytułem „ Las- Skarbiec Natury”. Uczennice naszej szkoły, Dominika Budzyńska i Magdalena Demczuk z klasy II gimnazjum przygotowały prezentację multimedialną, która pozwoliła zakwalifikować się drużynie do kolejnego etapu. W finale drużyny pisały test, oraz prezentowały swoje prace multimedialne. Nasza dwuosobowa ekipa zajęła II miejsce a Dominika Budzyńska dodatkowo uzyskała najwyższą liczbę punktów z testu. Wszystkie drużyny zwycięskie otrzymały upominki, a także wspaniałe sadzonki jodły, które posadzone w ogrodzie, po latach będą im przypominały sukces i wspaniałe przyjęcie w II LO im. Cypriana Kamila Norwida w Krasnymstawie. Drużynę przygotowała i dopingowała pani Anna Dudek – nauczycielka biologii w Gimnazjum w Krupem.
an image Czytaj Galeria

Konkurs na „Najpiękniejszą Marzannę”

Aby uroczyście przywitać wiosnę i w pięknym stylu pożegnać zimę Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej zorganizował konkurs na „Najpiękniejszą Marzannę”. Do konkursu przystąpili uczniowie klas I-VI Szkoły Podstawowej. Uczestnicy przygotowali wiele kolorowych prac, które momentami zaskakiwały pomysłowością, zwłaszcza w doborze materiałów, z jakich wykonano marzanny.Trzeba przyznać, że wybór był trudny. Każda marzanna była wyjątkowa i wykonanie każdej kosztowało jej twórców dużo pracy. Inwencja twórcza, kreatywność i wyobraźnia zadziałały. Jury w składzie: Klaudia Dziedzic (klasa I gim.), Paulina Huba(III gim.), p. A. Łagowska, p. K. Darmochwał po kilkudziesięciu minutach burzliwych obrad, przyznało nagrody w 2 kategoriach:

Kategoria klasy I-III:

I miejsce: Adrian Pastuszak

II miejsce: Kamil Chudziak, Mateusz Chmielewski, Krystian Wójcik

Kategoria klasy IV-VI:

I miejsce: Kuba Golec, Ewelina Adamczuk, Karolina Szydłowska, Kaja Wójtowicz, Patryk Wójtowicz.

II miejsce: Marta Szadura

III miejsce: Szymon Krupa, Kuba Sadowski, Kamil Zając.

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom biorącym udział w konkursie.
an image Czytaj Galeria

Nasza młodzież na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Dnia 14 marca 2014 roku uczniowie Gimnazjum Nr 5 w Krupem uczęszczający na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z chemii wybrali się na wycieczkę na Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Celem wyjazdu był udział młodzieży w pokazach chemicznych przygotowanych przez Wydział Chemii UMCS. Gimnazjaliści mieli okazję po raz kolejny obejrzeć niezwykle ciekawe doświadczenia. Pokazy prowadzone były przez pracowników naukowych UMCS. Uczniowie poznali nietypowe eksperymenty i doświadczenia. Dzięki takim wyjazdom młodzież może rozwijać swoje zainteresowanie chemią oraz fizyką. Uważamy, że warto było wziąć udział w takim wydarzeniu. Każdy z nas nie zapomni przez długi czas tych niezwykle ciekawych eksperymentów.
an image Czytaj Galeria

III Miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Kulinarnym w Siennicy Różanej

13 marca 2014 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej odbył się II Międzyszkolny Konkurs Kulinarny dla gimnazjalistów hasłem „Desery”. Przyjechało 15 drużyn z ośmiu szkół gimnazjalnych z Fajsławic, Wojsławic, Siennicy Różanej, Orłowa Drewnianego, Sielca, Grabowca, Kraśniczyna oraz naszą Szkołę. Gimnazjum z Krupego reprezentowały 2 zespoły 1-Nika Wójtowicz i Paulina Truskowska, 2-Anna Szadura i Eliza Moń i opiekun pan Mariusz Gronkowski. Celem konkursu było sprawdzenie predyspozycji zawodowych, konfrontacja umiejętności kulinarnych, integracja młodzieży oraz dobra zabawa. Zostaliśmy miło przywitani przez pana Jacka Jagiełło – Dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej. Zapoznaliśmy się z ofertą edukacyjną, zobaczyliśmy nowoczesne klasopracownie, internat szkolny, warsztaty oraz halę sportową. Nad przebiegiem konkursowych zmagań czuwało jury w składzie: pan Dyrektor-Jacek Jagiełło, pani Magdalena Adamczuk-przedstawicielka Urzędu Gminy Siennica Różana, pani Anna Watras-Lekan –na uczyciel przedmiotów zawodowych oraz przedstawicielka społeczności uczniowskiej Gabriela Adamczuk. Czekała na nas kompletna zastawa stołowa, stanowiska robocze wyposażone w narzędzia potrzebne do pracy oraz surowce do sporządzenia deserów. Musieliśmy się wykazać dużą pomysłowością oraz wyobraźnią podczas zmagań konkursowych. Komisja zwracała uwagę na bezpieczne i higieniczne warunki wykonania zadań, sprawność w posługiwaniu się sprzętem kuchennym, oceniano również walory organoleptyczne sporządzonego deseru oraz sposób prezentacji. Po podsumowaniu punktów wyłoniono laureatów: pierwsze miejsce zdobyła drużyna z Kraśniczyna, drugie miejsce zajęli uczniowie Wojsławic, na trzecim miejscu uplasowali się gimnazjaliści z Krupego Nika Wójtowicz i Paulina Truskowska-Gratulujemy. W przyszłym roku jedziemy po pierwsze miejsce.
an image Czytaj Galeria

GRATULUJEMY II Miejsca MONICE MAZUR w Gminnym Konkursie Wiedzy Pożarniczej

Dnia 6 marca 2014 roku w Zespole Nr 5 Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Krupem odbyła się XXXVII Edycja Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem ,,Młodzież Zapobiega Pożarom”. Turniej rozpoczął się o godzinie 9.30 testem wiedzowym. W czasie oczekiwania na wyniki uczestnicy relaksowali się poprzez rozgrywki sportowe, zaś jury sprawdzało prace uczestników konkursu. Nadeszła chwila ogłoszenia wyników. W grupie uczniów szkoły podstawowej laureatem został Norbert Kuźniak z Siennicy Nadolnej ( 26pkt). Drugie miejsce zajął Bartłomiej Kostrzanowski z Krupego (24pkt), trzecie miejsce- Marcin Sadło z Jaślikowa (19pkt), czwarte miejsce- Piotr Juszczak z Małochwieja Dużego (16pkt). Wśród gimnazjalistów pierwsze miejsce zdobyła Paulina Kostrzanowska z Małochwieja Dużego ( 26pkt), drugie miejsce- Monika Mazur z Krupego (24pkt), trzecie miejsce- Julia Wrona z Zakręcia ( 19pkt), zaś czwarte miejsce zajął Przemysław Mrowiński (15pkt). Dla każdego uczestnika turnieju był to dzień pełen wrażeń. Pomimo tego, że rywalizowaliśmy ze sobą, to i tak razem świetnie się bawiliśmy i miło spędziliśmy wspólnie czas.
an image Czytaj Galeria

Zwycięstwo w Gminnych Zawodach w Piłkę Siatkową

Dnia 4 marca 2014 roku w Zespole Szkół Nr 1 w Siennicy Nadolnej odbyły się zawody w piłkę siatkową. Wzięły w nich udział cztery drużyny. Jedną z nich była drużyna z naszej szkoły w składzie: Barbara Daniluk, Natalia Farian, Paulina Budzyńska, Dominika Zaj, Aleksandra Furgała, Zuzanna Skiba, Dominika Budzyńska i Monika Mazur. Udało się! Nasze uczennice zdobyły pierwsze miejsce i przepustkę do kolejnego etapu zawodów. Kolejnego dnia, czyli 5 marca 2014 roku na zawody udali się nasi koledzy z gimnazjum. Niestety nie poszło im aż tak dobrze jak dziewczynom, jednak dali z siebie wszystko. Minione dni rywalizacji dla wszystkich drużyn były niezwykłe. Dobra zabawa i emocje towarzyszące nam podczas rozgrywek, to coś niesamowitego, co na długo pozostaje w pamięci. Gratulujemy naszym koleżankom zdobycia I miejsca! Teraz czas na Powiat!
an image 

Dzień Kultury Amerykańskiej

Dzień Kultury Amerykańskiej Dnia 25 lutego uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej, I i III gimnazjum uczestniczyli w imprezie szkolnej pt Dzień Kultury Amerykańskiej. W ramach tej imprezy oraz obchodzonego również w tym dniu Tłustego Czwartku uczniowie przygotowali pyszne smakołyki pochodzenia amerykańskiego - kl. IV: kanapki z masłem orzechowym i nutellą, kl. V: chrust karnawałowy, kl. VI: jabłka pieczone z polewą czekoladową i szyszki, kl. I gimnazjum: kanapki z masłem orzechowym, kakao do picia i chrust karnawałowy, kl. III gimnazjum: gofry z miodem lub bitą śmietaną i płatkami czekoladowymi. Wszyscy uczniowie zaangażowali się w przygotowanie imprezy, ponieważ przynieśli niezbędne produkty, naczynia, natomiast najzdolniejsi wykonywali desery według przepisów. W ramach Dnia Kultury Amerykańskiej odbył się również konkurs wiedzy o USA, .... czytaj więcej
an image Czytaj Galeria

Mam 6 lat - chcę poznawać świat! IDĘ DO SZKOŁY!

Dnia 4 marca 2014 roku odbyło się w szkole spotkanie rodziców dzieci, które we wrześniu 2014 roku będą uczęszczały do klas I szkoły w Siennicy Nadolnej i w Krupem. W spotkaniu wzięli udział: pani Edyta Fidecka, Zastępca Dyrektora Wydziału Wspierania Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Lublinie, pan Henryk Długosz Dyrektor Zespołu Nr 5 Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Krupem, pani Joanna Ćwikła Dyrektor Gminnego Przedszkola im. Jana Brzechwy w Siennicy Nadolnej oraz pani Małgorzata Policha Dyrektor Zespołu Nr 1 Gimnazjum i Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Siennicy Nadolnej. Pani Edyta Fidecka przedstawiła politykę państwa i Kuratorium Oświaty w Lublinie w sprawie realizacji obowiązku nauki przez dzieci sześcioletnie. Pan Henryk Długosz i pani Małgorzata Policha omówili przygotowanie Szkoły Podstawowej w Krupem i Szkoły Podstawowej w Siennicy Nadolnej do przyjęcia dzieci sześcioletnich. Pani Joanna Ćwikła zapoznała rodziców z procedurami diagnozowania gotowości szkolnej dzieci w przedszkolach. Na zakończenie spotkania rodzice mieli możliwość obejrzenia budynku szkoły i sal lekcyjnych przeznaczonych dla dzieci klas I-III edukacji wczesnoszkolnej.
an image

Dwa II miejsca w konkursie powiatowym „ Mistrz Matematyki”

Dnia 15 stycznia 2014 r. w Zespole Szkół Społecznych im. Hetmana Jana Zamoyskiego odbył się powiatowy konkurs matematyczny: „ Mistrz Matematyki”. Naszą szkołę reprezentowało 4 uczniów gimnazjum oraz 1 uczeń szkoły podstawowej. Dwie uczennice klasy trzeciej gimnazjum: Eliza Moń oraz Barbara Daniluk zajęły II miejsce , uczeń klasy szóstej Karol Chudziak miejsce VI. Uroczyste wręczenie nagród połączone z wystawieniem spektaklu i otwarciem wystawy plakatu i fotografii pana Leszka Mądzika odbyło się dnia 28 lutego 2014 r. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
an image Czytaj 

Internetowy Teatr TVP w Krupem

Dnia 26 lutego 2014r o godzinie 11:30 w Zespole Nr 5 Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Krupem została przeprowadzona transmisja na żywo spektaklu pt. „Szpak Fryderyk” z Białostockiego Teatru Lalek. W przedstawieniu brały udział klasy I-III Szkoły Podstawowej a także zaproszone dzieci z przedszkola w Krupem. „Szpak Ferdynand” to bajka autorstwa niemieckiego dramaturga Rudolfa Herfurtnera. Jest to historia samotnych sąsiadów którzy mają swoje małe własne przyzwyczajenia. Nasi uczniowie byli bardzo zadowoleni że mogli wziąć udział w przedstawieniu nie wyjeżdżając ze szkoły. Mogli się poczuć tak jak by byli w prawdziwym teatrze. Pan Dyrektor Henryk Długosz obiecał że będzie dalej zgłaszał naszą szkołę do Internetowego Teatru TVP dla szkół.
an image Czytaj Galeria

Z wizytą w Galerii Fotografii Ratusz na wystawie prac Anny Bedyńskiej pt. „White Power”

Dnia 14 lutego 2014 roku uczniowie należący do koła fotograficznego wybrali się do Zamościa, zobaczyć prace fotograficzne autorstwa Anny Bedyńskiej pt. ''White Power'' które zostały zaprezentowane w Galerii Fotografii Ratusz. Na zdjęciach w dużym formacie mogliśmy zobaczyć portrety albinosów. Niezwykle nostalgiczne portrety ludzi, którzy borykają się z bardzo trudną chorobą. Każdy opowiada inną historię, wszystkie są niesłychanie malarskie, a równocześnie wysoce estetyczne. ..... czytaj więcej
an image Czytaj Galeria

Szkolne koło PCK

Szkolne koło PCK działa aktywnie w gimnazjum pod opieką p. Agnieszki Sawicz. We wrześniu wybrano członków koła (po 5 uczniów z każdej klasy gimnazjalnej), jednak inni uczniowie również chętnie angażują się w naszą działalność. Opracowany plan pracy jest stale modyfikowany, ponieważ uczniowie zgłaszają ciekawe propozycje zadań do realizacji. Najważniejszymi celami tego koła są: zapoznanie uczniów z zasadami działania PCK w Polsce i na świecie, uaktywnienie środowiska młodzieżowego, popularyzacja wiedzy z zakresu pierwszej pomocy, promocja zdrowego stylu życia oraz profilaktyka uzależnień. Od września 2013 r. do stycznia 2014 r. .... czytaj więcej
an image Czytaj Galeria

Ach, co to był za musical…

Dnia 12 lutego 2014 roku uczniowie klasy VI szkoły podstawowej oraz klas I-III gimnazjum, wraz z opiekunami p. Dorotą Bieleszą i p. Anną Dudek, wybrali się do Chełmskiego Domu Kultury na musical pod tytułem ''Mały Książę''. Zbiórka pod szkołą miała miejsce o godzinie 9.00. Spektakl rozpoczynał się o godzinie 10.00, więc już 20 minut wcześniej byliśmy na miejscu. Przedstawienie trwało około 2 godzin. Była to piękna opowieść o chłopcu, który żyje w każdym z nas. Musical stanowił adaptację tekstu Antoine’a de Saitn Exupery’ego, ..... czytaj więcej

an image Czytaj 

Jasełka w Domu Pomocy Społecznej

Jasełka w Kościele Parafialnym w Krupem

ZAPRASZAMY GORĄCO

an image

Fotorelacja z Przeglądu Kolęd